Preinscripció

Calendari

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Oferta de places: 14 de juny de 2021

 • Informació i orientació per als alumnes nous: durant el mes de juny de 2021

 • Presentació de sol·licituds: del 21 al 29 de juny de 2021

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 6 de juliol de 2021 a partir de les 14 h

 • Sorteig del número de desempat: 7 de juliol del 2021, a les 11 h

 • Presentació de reclamacions: del 6 al 12 de juliol de 2021

 • Llista de sol·licituds amb puntuació: 13 de juliol de 2021 a les 15 h

 • Llista d'admesos i exclosos (per activitats) i llista d'espera: 15 de juliol de 2021 a les 14 h


Dubtes i consultes

Pots contactar amb nosaltres de les següents maneres:

 • El mail d'atenció a l'alumnat secretaria@cfalapau.cat

 • Per Whatsapp o Telegram (no trucades) al 603 55 45 22

 • Al telèfon del centre, en horari d'atenció, 93 314 70 78

 • Formulari de consulta

Si no et podem ajudar d'aquests maneres, pots concertar una cita prèvia.

Procés de preinscripció

Horari d'atenció i cita prèvia

T'atendrem:

 • Pel matí, de dilluns a divendres de 11 a 13h.

 • Per la tarda, de dilluns a dijous de 16 a 18h.

És millor que contactis amb nosaltres per tal de concertar una cita prèvia i així assegurar que et podrà atendre la persona més adient, especialment si cal que facis alguna prova de nivell o necessites assessorament.

Proves d'avaluació per accedir a nivells superiors al bàsic

Si vols accedir a un nivell diferent al inicial, has de tenir aprovat els nivells anteriors i ho has de demostrar amb un certificat d'una altre escola d'adults, un certificat vàlid de llengua o d'Actic. En qualsevol altre cas pots fer una prova d'avaluació inicial, però queda a consideració del tutor, donat de que no tenen prou complexitat per comparar-se a proves de nivell oficial.

 • Anglès (nivells 1, 2 i 3)

 • Català (nivells 1, 2)

 • Castellà (nivells 1, 2)

 • Competic (nivells inicial, 1 o 2). Al competic 3 nomès es pot accedir amb un certificat de competic 2 aprovat o de Actic Mitjà.

Proves d'avaluació inicials per als cursos de preparació a proves

Per tal de conèixer-te, i poder-te orientar millor et farem una entrevista i proves avaluatives de competències matemàtica i comunicativa. D'aquesta manera et podrem aconsellar un itinerari eficient i encertat per a tu i ajudar-te a tenir èxit en el teu propòsit.

Presentació de la sol·licitud i documentació

Heu de venir presencialment al centre i presentar la sol·licitud de preinscripció que us donarem aquí.

També heu de presentar la vostra documentació (DNI, NIE o Passaport) i, si pot ser, la Targeta Sanitària Individual.

Consulta de resultats

Durant el més de juliol es publicaran les llistes de sol·licituds i admesos, que podreu consultar aquí, a la web del centre i al mateix centre. Les persones que obtinguin plaça es podran matricular del 2 al 9 de setembre. La resta de persones hauran d'esperar a veure si hi ha vacants.

Requisits d'accés als ensenyaments d'adults

Amb caràcter general poden accedir a aquests ensenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural en què inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents:

 • tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari,

 • trobar-se en procés d'obtenir un permís de treball,

 • ser esportista d'alt rendiment,

 • haver cursat i superat un programa de formació i inserció (PFI),

 • voler cursar la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà,

 • participar al programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació".

Excepcionalment, el director o directora dels serveis territorials corresponents o la gerent del Consorci d'Educació de Barcelona poden autoritzar la incorporació d'alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d'Educació.

Per preinscriure's al curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà cal tenir, com a mínim, 17 anys l'any d'inici del curs. Quan es cursa en un centre d'adults, segueix el calendari, els criteris d'admissió i el procediment establerts amb caràcter general per als ensenyaments de formació d'adults.