Competic Inicial i 1

Descripció


Nivells i continguts

Aquets nivells de COMPETIC engloben les 6 competències següents:

  • C1) Cultura, participació i civisme digital. El seu objectiu és utilitzar de forma eficient, cívica i segura els recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital.

  • C2) Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu. El seu objectiu és utilitzar les funcions bàsiques d’un equip informàtic i del seu sistema operatiu, aplicant els fonaments de la tecnologia digital.

  • C3) Navegació i comunicació en el món digital. El seu objectiu és utilitzar els serveis disponibles a la xarxa per a la recerca d’informació, aplicant criteris de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació si s’escau.

  • C4) Tractament de la informació escrita. El seu objectiu és emprar un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos, destinats a ser impresos o publicats a Internet.

  • C5) Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. El seu objectiu és tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.

  • C6) Tractament de la informació numèrica. El seu objectiu és crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-los a aquelles activitats que requereixen l’ús d’operacions i funcions.


Titulacions

D'acord amb l'ORDRE PRE/206/2017, de 4 de setembre, en acabar amb un certificat d'aptitud el nivell 1 de competic obtens el certificat de ACTIC 1 que es descriu a continuació

  • Domini elemental en l'ús de les TIC

  • Usuari bàsic de les TIC, que es pot considerar inclòs en la societat digital

Accés

Al nivell Inicial es pot matricular-se qualsevol persona major de edat, tret d'excepcions (entre els 16 i els 18 anys)

Al nivell 1 es poden matricular persones que:

  • Tinguin el certificat d'aptitud del competic inicial en qualsevol centre de formació d'adults.

  • Superin una prova de nivell feta al centre, per a demostrar coneixements previs suficients.

Tríptics i material de difusió

La Lola, professora d'informàtica, i els alumnes, ens presenten aquest ensenyament.

Ara mateix les classes, degut al confinament, les classes funcionen a través del moodle i de trobades/berenars online.

Competic Inicial

Competic 1

Torns, horaris i equip docent

Els nivells Inicial i 1 els oferirem en horari de matí.

Horaris i docents a confirmar

Nivell

Competic Inicial

Competic 1

HorariDocentEspais

El centre disposa d'un aula d'informàtica on cada alumne fa servir el seu pc individual.

També hi ha una sala d'autoaprenentatge per a l'estudi i el treball amb ordinadors, per a poder practicar.