Competic i ACTIC

Els ensenyaments de COMPETIC tenen com a objectiu desenvolupar les competències digitals bàsiques entre les persones adultes a Catalunya.

La Generalitat també ha establert les certificacions d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) dividides en tres nivells. Aquestes s'obtenen mitjançant la realització de proves però també amb la superació dels ensenyaments de COMPETIC.

Hem dividit aquests ensenyaments en dos blocs:

  • Competic inicial i 1 que donen accés al certificat d'ACTIC bàsic. Estan pensats per a persones que necessiten alfabetització i reforç en els nivells més introductoris de la competència digital, per no quedar enrere i no perdre les oportunitats que ofereixen les TIC.

  • Competic 2 i 3 que donen accés als certficats d'ACTIC mitjà i avançat, respectivament. Aquestes certificacions demostren un nivell de competència avançat en les competències digitals que ha de tenir un ciutadà capaç de participar, utilitzar i treballar amb les tecnologies actuals dins de la vida quotidiana i el mon laboral en general. No suposen cap especialització en els sectors de les TIC, la programació... Son, a més, certificats útils per a millorar el teu currículum i per a optar a processos selectius, concursos i oposicions.