Matrícula

Calendari

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 2 al 9 de setembre de 2021

  • Alumnes preinscrits de la llista d'espera: a partir del 14 de setembre de 2021

Dubtes i consultes

Pots contactar amb nosaltres de les següents maneres:

  • El mail d'atenció a l'alumnat secretaria@cfalapau.cat

  • Per Whatsapp o Telegram (no trucades) al 603 55 45 22

  • Al telèfon del centre, en horari d'atenció, 93 314 70 78

  • Formulari de consulta

Si no et podem ajudar d'aquests maneres, pots concertar una cita prèvia.

Quotes de material

La matrícula és gratuïta però es demana l'abonament d'una quota de material en funció del material didàctic que es fa servir i s'entrega a l'alumne durant el curs.

  • Català, Anglès, Castellà, Competic: 20€ tot el curs

  • Preparació per a proves d'accés: 70€ (15€ matèries concretes)

  • Mòduls de noves oportunitats: 30€

  • Formació instrumental: 30€

Si fas la matrícula telemàticament et demanarem que ens envïis també un justificant de la transferència. Si vens al centre a fer-la, pots potser el justificant de la transferència o bé pagar amb targeta.

Procés de matrícula

La matrícula serà presencial del 2 al 9 de setembre de 2021. Us haureu d'informar durant el mes de juliol si heu obtingut plaça. Les persones que no es matriculin en el període establert, hauran d'afegir-se a la llista d'espera.

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden vacants, el centre les ofereix als sol·licitants de la llista d'espera, respectant l'ordre obtingut; exhaurida la llista o si no n'hi ha, es poden matricular les persones que ho sol·licitin.